undergraduate thesis
THE SPECIALIZED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS

Petra Meštrović (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleSpecijalizirane ustanove Ujedinjenih Naroda
AuthorPetra Meštrović
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija i subjekt međunarodnog prava koja za cilj ima održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa i ekonomske suradnje, širenje tolerancije te promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. Članstvo u Organizaciji, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, "je otvoreno za sve miroljubive države koje prihvate obveze sadržane u Povelji Ujedinjenih naroda i, koje su prema presudi Organizacije, u mogućnosti izvršavati te obveze ". Države su primljene u članstvo u Ujedinjenim narodima odlukom Glavne skupštine prema preporuci Vijeća sigurnosti. Trenutno broji 193 članice države. Specijalizirane ustanove UN-a su međunarodne organizacije osnovane ugovorima između država koje su uspostavile odnose s UN-om te imaju opsežne odgovornosti na ekonomskom, socijalnom, kulturnom i drugim poljima. Riječ je o autonomnim organizacijama koje su povezane s UN-om posebnim ugovorima. Takvih ustanova je 15 i one su predmet ovog završnog rada u kontekstu subjekata međunarodnog prava.
KeywordsThe United Nations specialized agencies international law international organizations international treaties
Parallel title (English)THE SPECIALIZED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS
Committee MembersIvica Poljičak
Dijana Mečev
Ljubo Runjić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-15
Parallel abstract (English)
The United Nations is an international organization and subject of an international law which primary objective is to maintain peace and security in the world, the development of good neighborly relations and economic cooperation, expansion of tolerance and promotion of respect for human rights and fundamental freedoms. Membership in the Organization, in accordance with the Charter of the United Nations, “is open to all peace-loving States that accept the obligations contained in the United Nations Charter and, in the judgment of the Organization, are able to carry out these obligations”. States are admitted to membership in the United Nations by decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. UN currently has 193 member states. The specialized agencies of the UN are the international organizations that are established by agreements between countries that have established relationships with the UN and have extensive responsibilities in the economic, social, cultural and other fields. Those are autonomous organizations that are associated with the UN with special agreements. There are 15 of such institutions and they are the subject of this final work in the context of the subjects of international law.
Parallel keywords (Croatian)UN Ujedinjeni narodi specijalizirane ustanove međunarodno pravo međunarodne organizacije međunarodni ugovori
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:351747
CommitterNives Paškov Milošević