specijalistički diplomski stručni
Privatne marke trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj usporedba Konzuma, Spara i Plodina

Dijana Peić (2014)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment