specijalistički diplomski stručni
GASTRONOMIJA I TRADICIJSKI OBIČAJI DALMACIJE

Katarina Paić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment