specijalistički diplomski stručni
Oglašavanje u sportu na primjeru rukometne i nogometne reprezentacije Hrvatske

Ivana Slavić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment