Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Marketinško komuniciranje putem interneta na primjeru Hrvatske turističke zajednice

Anđelo Jakoliš (2014)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment