specijalistički diplomski stručni
Slavonska tradicionalna kuhinja i običaji

Žaklina Lasić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment