specijalistički diplomski stručni
Inoviranje brenda

Antonia Totić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment