završni rad
Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi

Matias Mitrović (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovIzvršne institucije u lokalnoj samoupravi
AutorMatias Mitrović
Voditelj/MentorIvan Rančić (mentor)
Sažetak rada
Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi. One obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Izvršni sloj u lokalnoj samoupravi posreduje između političkih institucija i upravnih organizacija. Sastoji se od pojedinačnih, individualnih dužnosnika i kolegijalnih izvršnih tijela u različitim kombinacijama i strukturnim varijantama. Inicira odlučivanje u lokalnom predstavničkom tijelu, priprema političke odluke i brine o njihovom izvršavanju. Ima direktive, koordinativne i nadzorne vlasti prema lokalnim upravnim organizacijama. Spajajući elemente političke reprezentativnosti i upravne profesionalnosti najčešće ima najveći stvarni utjecaj u lokalnoj samoupravnoj jedinici. Funkcije izvršnog sloja: a) upravna koordinacija, b) politička integracija, c) transmisija od politike prema upravi i obrnuto, d) izolacija između politike i uprave, e) vertikalna integracija sustava, f) zastupanje lokalnih interesa.Tipovi izvršnog sloja: Jednostavni monokratski tip i razvijeni monokratski tip. Izvršno tijelo lokalne samouprave u općini je općinski načelnik ili u gradu gradonačelnik. Općinski načelnik, gradonačelnik i njihov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Mandat općinskog načelnika/gradonačelnika traje četiri godine. Općinski načelnik i gradonačelnik dužnost mogu obavljati volonterski ili profesionalno. U slučaju profesionalnog obavljanja dužnosti imaju pravo na plaću i druga prava sukladno propisima i općim aktima jedinice, a ako dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad. Predstavničko tijelo kontrolira rad izvršnog čelnika.
Ključne riječijedinice lokalne samouprave JLS općine gradovi
Naslov na drugom jeziku (engleski)EXECUTIVE INSTITUTIONS IN LOCAL SELF-ADMINISTRATION
Povjerenstvo za obranuLjubo Runjić
Vesna Jurin Bakotić
Ivan Rančić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Upravno pravo i uprava
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Units of local government are municipalities and cities. They perform business from local scope which directly satisfy the needs of citizens. Executive part in local government mediate between political institutions and Administrative organizations. It consists of individual officials, collegial executive body in various combinations and structural variants. It initiates decision-making in local representative body, preparing political decisions and takes care of their enforcement. It has a directive, co-ordinating and supervisory authorities according to local administrative organizations. Combining elements of political representation and administrative professionalism usually has the highest real impact in local self-management unit. Functions of executable: a) administrative coordination, b) political integration , c) transmission of policy towards the management and conversely, d) isolation between politics and administration, e) vertical integration system, f) representation of local interests.Types executive layer: Simple monocratically type and developed monocratically type. The executive body of local government in the municipality is mayor, i the city, city mayor. Mayor and city mayor and their deputy shall be elected by direct elections in accordance with the special law. Mayor/city mayor mandate lasts four years. Mayor/city mayor can perform volunteer work or professional. If they work professionally entitled to salary and other rights in accordance with the rules and the regulations of the unit, if they work as volunteers, are entitled to compensation for work.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Units of local government municipalities cities
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:621186
PohranioNives Paškov Milošević