specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U PROMOCIJI PIVA

Marko Rak (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment