specijalistički diplomski stručni
Zaštita robne marke - pravni, marketinški i praktični aspekti

Patricia Taljčuki (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment