specijalistički diplomski stručni
Poslovne simulacije u MS Excel-u

Josip Pavić (2018)
Veleučilište u Šibeniku