specijalistički diplomski stručni
Brzi razvoj poslovnih aplikacija uporabom Oracle Policy Automation platforme

Marko Ševo (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment