specijalistički diplomski stručni
Studentska prehrana

Valentina Panđa (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment