specijalistički diplomski stručni
Utjecaj marke prehrambenih proizvoda na ponašanje potrošača

Marta Miletić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment