završni rad
Značaj i uloga turističke agencije na turističkom tržištu na primjeru poduzeća NIK d.o.o

Nik Alviž (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment