specijalistički diplomski stručni
Proizvodi od maslina i njihov utjecaj na zdravlje čovjeka

Lucia Luša (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment