undergraduate thesis
TECHNICAL - TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONTAINER TERMINALS

Gabriela Pribilović (2016)
Polytechnic of Sibenik
Traffic
Metadata
TitleTEHNIČKO - TEHNOLOŠKA OBILJEŽJA KONTEJNERSKIH TERMINALA
AuthorGabriela Pribilović
Mentor(s)Ana-Mari Poljičak (thesis advisor)
Abstract
Terminali su mjesta na kojima se susreću dvije ili više prometnih grana radi dovoza ili predaje, odnosno preuzimanja i odvoza robe za transport, mjesta za skladištenje i dr. Kontejner je transportna kutija pravokutnog oblika, otporan na vremenske prilike, namijenjen prijevozu i slaganju tereta na način da sadržaj bude zatvoren i tako zaštićen od oštećenja i nedostataka, odvojen od prijevoznog sredstva, a njime se rukuje kao jednom jedinicom i prevozi bez prekrcavanja sadržaja. Kontejnerski terminali su prostori opremljeni odgovarajućom opremom i mehanizacijom, a organiziraju se u velikim lukama, željezničko – cestovnim čvorištima, distributivnom i robno – trgovačkim centrima, tvrtkama, tvornicama itd. Kontejnerizacija je sa sobom donijela lakši način rukovanja teretom te je smanjila troškove prijevoza određenog tereta. Tehničko - tehnološki razvitak je od velike važnosti u svim industrijskim i drugim granama pa tako i na području kontejnerskih terminala. Danas je uvođenje automatski vođenih vozila omogućilo je novi razvojni koncept manipulacije kontejnerima unutar lučkih terminala te označilo novo doba automatizacije na terminalima. Potpuno novi razvojni smjer u tehnologiji rada s kontejnerima uključuje inovativni sustav simulacija i računalnog oponašanja rada kontejnerskih terminala.
Keywordsterminal container cargo transportation traffic
Parallel title (English)TECHNICAL - TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONTAINER TERMINALS
Committee MembersDanijel Mileta (committee chairperson)
Ana-Mari Poljičak (committee member)
Darijo Šego (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsTraffic
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study in Traffic;specializations in:Traffic, Post Traffic
Study specializationTraffic
Academic title abbreviationbacc.ing.traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-28
Parallel abstract (English)
Terminals are the places where meet two or more modes of transport for driveway or surrender, or taking and removal of goods for transport, storage areas and others. Container is transport box rectangular in shape, weather-resistant, designed for transport and stacking cargo on way content to be closed and thus protected from damage and defects, separated from the means of transport, but it is handled as one unit and transported without reloading content. Container terminals are facilities equipped with the appropriate equipment and machinery, and are organized in large ports, rail - road hubs, distribution and edge - shopping malls, companies, factories and so on. Containerisation brought about an easier way cargo handling and reduced shipping costs a certain load. Technical - technological development is of great importance in all industrial and other sectors including in the field of container terminals. Today we introduce automatic guided vehicles has enabled a new development concept manipulation containers within port terminals and marked a new era of automation at the terminals. Completely new development direction in the technology of working with container includes an innovative system simulation and computer imitation of work container terminals.
Parallel keywords (Croatian)terminal kontejner prijevoz robe promet
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:364956
CommitterNives Paškov Milošević