undergraduate thesis
FLEET MANAGEMENT IN HRVATSKA POŠTA D.D.

Jakša Mijatović (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleFLEET MANAGEMENT U HRVATSKOJ POŠTI D.D.
AuthorJakša Mijatović
Mentor(s)Danijel Mileta (thesis advisor)
Abstract
U matematici i ekonomiji često se pojavljuje pojam „malih brojeva“. Radi se o tome da mali gubici se tijekom vremena počnu pretvarati u značajne izdatke. Doda li se tome, u slučaju upravljanja voznim parkom, veći broj jedinica koje generiraju troškove, ukupni gubitak može biti izuzetno velik. Stoga se već dulje vrijeme u svijetu, kao i u našim velikim poduzećima koja prate svjetske trendove, uvode sustavi nadzora vozila. Iako je polazište bio nadzor vozila, tijekom vremena su se sustavi razvili do te mjere da pomažu u organizaciji prijevoznog procesa i generiraju brojna izvješća te osobi zaduženoj za upravljanje voznim parkom pomažu u planiranju što boljeg prijevoznog procesa. Počeci upravljanja voznim parkom vezani su uz analize tahografskih listića no danas se oslanjaju na informacije dobivene putem GPS-a i računalnu obradu prikupljenih podataka. Primjena računala i odgovarajućih baza podataka u kojima se ostvaruju veze među dobivenim podacima te implementacija novih relacija među podacima čine programe za upravljanje voznim parkom „živim organizmom“ koji se stalno nadopunjava i razvija.
KeywordsHrvatska pošta d.d. Fleet Management
Parallel title (English)FLEET MANAGEMENT IN HRVATSKA POŠTA D.D.
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Postal and Telecommunications Traffic
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study in Traffic;specializations in:Traffic, Post Traffic
Study specializationTraffic
Academic title abbreviationbacc.ing.traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-28
Parallel abstract (English)
In mathematics and economics often appears the term “small numbers”. The point is that small losses over time begin to turn into significant costs. Add to this, in the case of fleet management, a number of units that generate costs, couse that the total loss can be extremely large. Therefore, for some time in the world, as well as in our large companies that follow global trends, are introduced surveillance systems for the vehicles. Although the starting point was control of the vehicles, over time the systems have developed to the point where they help in the organization of the transport process and generate a number of reports so the person responsible for fleet management has a grat help in planning a better transport process. The beginnings of fleet management are related to the analysis tachograph sheets but today fleet management relyes on information provided by GPS and the computer processing of the collected data. By using computers and the databases are achieved connections between the obtained data. This allows the appearance of new relations among the data which makes programs for fleet management become “living organism” which is is constantly expanding and evolving.
Parallel keywords (Croatian)Hrvatska pošta d.d. Fleet Management
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:068088
CommitterNives Paškov Milošević