završni rad
POTENCIJAL ZA RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA PODRUĈJA SLAVONIJE I BARANJE

Mirjam Aščić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment