specijalistički diplomski stručni
Upravljanje troškovima na primjeru poduzeća "Kraš"

Ivana Šabić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment