specijalistički diplomski stručni
Upravljanje rizikom ugleda organizacije na primjeru NIKE-a

Marijana Radalj (2018)
Veleučilište u Šibeniku