specijalistički diplomski stručni
Važnost zaštite intelektualnog vlasništva u poduzetništvu na primjeru franšiznog poslovanja

Simona Fuzul (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment