specijalistički diplomski stručni
Primjena skoring metode kao potpore odlučivanju u visokom obrazovanju

Emilija Petrov (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment