specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA DIGITALNOG NASTUPA NACIONALNOG PARKA "KRKA"

Toni Đugum (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment