specijalistički diplomski stručni
Komunikacija u zdravstvenom turizmu

Ivana Bedi (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment