specijalistički diplomski stručni
KORELACIJA TRANSPARENTNOSTI I SOCIOEKONOMSKOG POKAZATELJA LOKALNIH JEDINICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Josipa Titlić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment