specijalistički diplomski stručni
TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI U GRADU ŠIBENIKU

Martina Šupuk (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment