specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA NA TURISTIČKU PONUDU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Nera Sučić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment