specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE PUTEM INTERNETA NA PRIMJERU TZ GRADA ŠIBENIKA

Viktorija Rogić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment