specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U BRENDIRANJU GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Ante Valčić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment