specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ ZAŠTIĆENIH PODRUČJA NA TURISTIČKU PONUDU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Ilona Rašan (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment