specijalistički diplomski stručni
RAČUNOVODSTVO OKOLIŠA, PRIMJER ODRŽIVOG POSLOVANJA HOTELA SPLIT

Josipa Ponoš (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment