specijalistički diplomski stručni
PLANIRANJE PRIHODA I TROŠKOVA U HOTELIJERSTVU

Ana Lemac (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment