završni rad
ULOGA E-UPRAVE U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE

Igor Leben (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava