specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA PROGRAMSKOG PAKETA ARENA U SIMULACIJI RADA PROIZVODNOG POGONA U METALSKOJ INDUSTRIJI

Goran Lelas (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment