specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U OGLAŠAVANJU U TURIZMU

Vibor Knežević (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment