specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ EU FONDOVA NA REGIONALNI RAZVOJ GRADA ŠIBENIKA

Andrea Dujić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment