specijalistički diplomski stručni
OFFSHORE ZONE

Kristina Bašić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment