specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI NACIONALNOG PARKA KRKA

Anita Banovac (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment