specijalistički diplomski stručni
NAČELO TRANSPARENTNOSTI U SUSTAVU JAVNE NABAVE

Maja Beram (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment