specijalistički diplomski stručni
JAVNA NABAVA, OBAVEZNICI, NAČELA I PLANIRANJE

Manuela Gović (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment