specijalistički diplomski stručni
STATISTIČKA ANALIZA ZAPOSLENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Marin Ivanac (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment