specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE I INOVATIVNA PONUDA U GASTRONOMIJI

Marija Hamer (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment