specijalistički diplomski stručni
TURIZAM U HRVATSKIM NACIONALNIM PARKOVIMA

VEDRAN PISAREK (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment