specijalistički diplomski stručni
POSTUPAK POSLOVNOG PLANIRANJA ZA INVESTITORE

Marina Perković (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment