specijalistički diplomski stručni
PRIORITET MENADŽMENTA: KOMUNIKACIJA SA ZAPOSLENICIMA

Lucija Brakus (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment