specijalistički diplomski stručni
Analiza rizika na osnovu rezultata simulacija

Alen Granc (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment