specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA INFORMATIKE U TURIZMU

Hrvoje Vukorepa (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment