specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ ASERTIVNE KOMUNIKACIJE NA PROCES PREGOVARANJA U MENADŽMENTU

Zlata Kalabrić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment