specijalistički diplomski stručni
MONTE CARLO SIMULACIJE

Petar Vrcelj (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment